World champion Totilas x the only full-sister of the legendary Sandro Hit

Toelichting:

Wereldkampioen Totilas x enige volle zus legendarische Sandro Hit
’s Werelds beste dressuurgenen liggen verankerd in dit embryo; wereldkampioen en topvererver in de dop Totilas in combinatie met de welbekende merrie La Traviata – niemand minder dan de volle zus van Sandro Hit. Op Veulenveiling Prinsjesdag werd eerder al met succes La Traviata’s dochter Dyor de Hus geveild (€ 30.000,- v. De Niro), als ook Dyors nakomeling Kanjer DDH (€ 30.000,- v. Glamourdale) en dit jaar wordt Dyor’s nakomeling Mon Dyor (v. Glamourdale) geveild. Dit embryo is nu het volgende potentiele toptalent dat Embryoauction.com en Veulenveiling Prinsjesdag u aan mogen bieden.

Vader Totilas behoeft nauwelijks nadere toelichting. De Gribaldi-zoon wordt wereldwijd gezien als één van de beste, zo niet het beste dressuurpaard allertijden. Onder het zadel van Edward Gal verbrak de zwarte parel het ene na het andere wereldrecord en ook onder Mathias Alexander Rath toonde Totilas zijn uitzonderlijke talent. In de fokkerij lijkt de wereldkampioen van Kentucky in 2010 de hoge verwachtingen in te lossen. Zijn goedgekeurde zonen Glock’s Toto Jr en Governor lijken in zijn voetsporen te gaan treden en zijn twee van de populairste en succesvolste jonge hengsten van Nederland.

Dan de moeder van dit embryo: La Traviata. La Traviata is een grote langgelijnde merrie die altijd paarden fokt met veel maat, lengte en ruime bewegingen. Deze elite staatspremie merrie is een rechtstreekse dochter van de beroemde Ramino-merrie Loretta. Haar bekendste nakomeling is de legendarische stempelhengst Sandro Hit – de volle broer van La Traviata. In zijn eigen sportieve carrière won Sandro Hit goud op zowel het Duitse kampioenschap als het wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden en werd hij opgeleid tot en met Grand Prix-niveau. Zijn nakomelingen behoren tot ’s werelds meest succesvolle paarden; Sandro Hit-nazaten werden voor recordbedragen verkocht, blonken uit in de jonge paardenkampioenschappen en presteerden later op Olympisch niveau. Niet voor niets staat Sandro Hit op nummer drie van de WBFSH Sire Ranking voor dressuurhengsten.

Daarnaast gaf Loretta ook de beroemde hengst Diamond Hit – een zoon van Don Schufro. Onder Emma Hindle presteerde Diamond Hit succesvol op internationaal Grand Prix-niveau en als vijfjarige werd hij onder meer vicewereldkampioen en vice-Bundeskampioen. In de fokkerij staat Diamond Hit al bijna op gelijke hoogte met zijn beroemde vader Don Schufro en halfbroer Sandro Hit; in 2016 stond Diamond Hit namelijk op plaats nummer 10 van de WBFSH Sire Ranking voor dressuurhengsten. Verder gaf Loretta ook de waardevolle hengst Royal Hit (v. Royal Dance) en is zij grootmoeder van de Grand Prix-dressuurpaarden For My Life van Fie Christine Skarsoe en Wild Diamond van Anouck Hoet.


Explanation:

World champion Totilas x the only full-sister of the legendary Sandro Hit
World's best dressage genes are brought together in this embryo; World champion and future foundation sire Totilas combined with the famous mare La Traviata – the only full-sister to the legendary Sandro Hit. In the past, Foal Auction Prinsjesdag already successfully auctioned La Traviata's daughter Dyor de Hus (€ 30.000,- s. De Niro) and Dyor's offspring Kanjer DDH (€ 30.000,- s. Glamourdale) this year her daughter Mon Dyor (s. Glamourdale) will be auctioned. This embryo is the next potential superstar that Embryoauction.com and Foal Auction Prinsjesdag offers to you.

Sire Totilas hardly needs any further explanation. The Gribaldi-son is known worldwide as one of the best, if not the best dressage horse of all times. Ridden by Edward Gal, the black stallion broke every world record and later on with Mathias Alexander Rath, Totilas showed his exceptional talent again. In breeding, the 2010 Kentucky World champion seems to meet the high expectations. His approved sons Glock's Toto Jr. and Governor are following in his footsteps and are two of the most popular and successful young stallions in the Netherlands.

This embryo’s dam is the famous mare La Traviata – this big, long lined mare always breeds good sized horses with a lot of movement. She is a direct daughter of the legendary Ramino-mare Loretta. Her best-known son is the legendary foundation sire Sandro Hit - the full-brother of La Traviata. In his own sporting career, Sandro Hit won gold at both the German championships and the World championships for six-year-old dressage horses and was trained up to Grand Prix level. His offspring are among world's most successful horses; Sandro Hit-offspring were sold for record prizes, stood out at the young horse championships and later on performed at Olympic level. Thanks to all of these great successes, Sandro Hit is ranked number three of the WBFSH Sire Ranking for dressage stallions.

In addition, Loretta also produced the famous stallion Diamond Hit - a son of Don Schufro. Ridden by Emma Hindle, Diamond Hit performed successfully at international Grand Prix level and, as a five-year-old, he became vice-World champion and vice German champion. As a sire, Diamond Hit is nearly as successful as his famous sire Don Schufro and half-brother Sandro Hit. In 2016, Diamond Hit was in place number 10 of the WBFSH Sire Ranking for dressage stallions. Loretta also gave the valuable stallion Royal Hit (v. Royal Dance) and is the granddam of the Grand Prix dressage horses For My Life, ridden by Fie Christine Skarsoe, and Wild Diamond, ridden by Anouck Hoet.

Informatie:
BTW:

Dit embryo wordt met BTW verkocht

Verwachte geboortedatum:

18-03-2017

Fokrichting:

Dressuurpaard

Vader:

Totilas

Moedersvader:

Sandro Song

Drachtigheidsgarantie:

Deze draagmoeder is drachtig gescand op 50 dagen

Draagmoeder:

1. De kosten voor de draagmerrie bedragen € 4.000,- excl. BTW.
2. Indien de koper de draagmerrie voor 1 maart 2019 in goede gezondheid, ontwormt en gevaccineerd (griep en tetanus) retour brengt bij KEROS ontvangt de koper € 1.500,- excl. BTW retour van de verkopende partij.
3. Indien de merrie niet op tijd wordt teruggebracht, wordt de merrie als aangekocht beschouwd.

1. The costs for the surrogate mare are € 4.000,- excl. VAT
2. If the buyer returns the mare before the 1st of March 2019 to KEROS in good health, dewormed and vaccinated (flue and tetanus) he will receive a refund of € 1.500,- excl. VAT from the breeder.
3. If the mare isn’t returned in time, the mare is considered as purchased.

Verkocht tekst:

The Netherlands

Biedingen:

Verkocht voor:
...